Ders Etkinlikleri 

        Serbest Zaman Etkinlikleri

 

       Serbest zaman etkinliklerinde çocukların gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak seçenekler sunulmaktadır. Etkinlikler ilgi köşelerindeki oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu etkinliklerin çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır.

Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkinlerin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları, köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

 

       Türkçe

 

       Türkçe etkinlikleriyle çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları, sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri, iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu etkinliklerle çocukların dinleme becerileri de geliştirilir. Kitap sevgisinin aşılanması da hedeflenir. Türkçe öğretimi oyunlar, şarkı ve tekerlemelerle desteklenir.

Türkçe etkinlikleri tekerlemeler, parmak oyunları, bilmece, şiir okuma, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim,  dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinliklerden oluşmaktadır. 

 

       Fen  Etkinlikleri

 

       Çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye keşfetmeye yönelten deneyler, araçları tanıma ve kullanma,keşifler ve icatlar, mutfak çalışmaları; doğa gezileri, yürüyüşler, piknikler; belgesel izleme gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

Fen etkinlikleri çocuklarda bilimsel ilgilerin oluşması açısından çok önemlidir. Bu etkinliklerle çocuklar yaşamın gerçeklerini tanımaya başlarlar, onlarda çevre duyarlılığı oluşmaya başlar.

 

       Matematik Etkinlikleri

 

      Matematik etkinle çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlanır, çocuklarda matematiği sevdirmeye karşı olumlu tutum kazandırılmaya çalışılır. Matematik etkinlikleriyle matematikte sorgulama becerileri geliştirilir.  

Varlıkları eşleştirme gruplandırma etkinlikleri,   nesneleri sıralayabilme, nesneleri gruplandırabilme,  nesneleri ölçebilme,  ritmik sayma, toplama ve çıkarma çalışmaları, sembolleri tanıyabilme çalışmaları, problem oluşturma ve çözme çalışmaları, matematiksel kavramları öğrenme vb. etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.

 

       Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

 

       Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun anaokuluna başladığı ilk günden itibaren çocuğun tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde ve birbiri üzerine eklenerek yürütülmektedir. Kesinlikle okuma yazma öğretmek  amacını taşımamaktadır.  Harfler gösterilip yazdırılmaz. Daha çok masa başında yürütülen  kitap, kavram ve çizgi çalışmalarından oluşur. Görsel ve işitsel algıları pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapmalır. Bunlara ek olarak dikkat ve bellek çalışmaları, problem çözme çalışmaları, çizgi çalışmaları da gerçekleştirilir.

 

         Müzik Etkinlikleri

 

         Müzik etkinlikleri ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları,,nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, saz çalma,yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket ve müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden  oluşur.

          Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, çalma ve söyleme alışkanlıklarının çocukta oluşmasını ve pekiştirilmesini amaçlar. Ayrıca çocukta sorumluluk duygusunun pekişmesine de yardımcı olur. Çocukların kendilerini sözel olarak kolayca ifade edemediği durumlarda, müzik etkinlikleri sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı olur. Müzik aynı zamanda algılamayı ve öğrenmeyi de kolaylaştırır. Çocukların ince-kalın, hızlı yavaş gibi yeni kavramları öğrenmesine de katkı sağlar. Dil gelişimine de katkıda bulunur.

www.okulbildir.com üyesidir
Copyright © 2013 BMS Proje | Tüm Hakkı Saklıdır.