Amaçlarımız

Amaçlarımız

Değerlerimize bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, hoşgörülü, mutlu bireyler yetiştirmek.

Çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin yanı sıra iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.

Öğrencilerde öğrenmeye ilgi uyandırarak var olan yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak.

Oyunlarla çocukların sosyalleşmelerini sağlamak.

Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, dürüstlük, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranış ve değerleri kazandırmak.

Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, onlara iletişim kurma ve duygularını anlatabilme yetileri kazandırmak.

Çocukları  ilköğretime hazırlamak.