Güvenlik

Güvenlik:

Öğrencilerimizin güvenliği bizim için önemlidir. 
 
Genel kullanım alanları 24 saat kamere ile izlenmekte ve elde edilen görüntüler kayıt altına alınmaktadır.
 
Binamız depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir. Binanın imar ve iskân ruhsatı alınmıştır.
 
Yangın merdivenimiz yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır. Binamızda duman sensorları bulunmaktadır.  
 
Okulumuzdaki kolanlar ve merdivenler özel korucu maddelerle kaplanmıştır.
 
Binamız yapı denetim güvencesi altında, en gelişmiş inşaat teknikleri kullanılarak, deprem güvenlikli olarak inşa edilmiş ve iskân belgesi almıştır.

Binanın inşasında ve mimari tasarımında güvenlik yönetmeliklerine harfiyen uyulup, ayrıca Öyküm’ün kendi deneyimlerine başvurulmuştur. Şıklıktan taviz verilmiş, ek maliyetler gözden çıkarılmış ve hali hazırda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, tüm pencereler parmaklıklarla güvence altına alınmıştır.

Yangın yönetmeliklerine harfiyen uyulmuş; tüm bina duman sensorlarıyla donatılmış, yeter miktarda yangın tüpü ve diğer donanımlar uygun yerlerde konumlandırılmış, yangın merdivenleri son yönetmeliklere göre özel olarak yaptırılmış ve çıkışlarda panik bar kullanılmıştır.

Otomatik gaz kesme valfı uygulanmıştır.

Yaşam alanlarında elektrikle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için düşük akım çalışılmış, “hayat koruma” adı verilen akım kesiciler kullanılmıştır. Öyle ki bir çocuğumuz sivri metal bir cismi prize sokmayı başarsa bile kısa devre olması mümkün değildir.

Merdivenlerde kaymayı önleyici bantlar kullanılmış, başlangıç ve bitimlerinde güvenlik kapıları yer almış, tutunma barları çocukların boyuna uyarlanmıştır.

Kurumdaki tüm panolarda kırılmaz, havalı camlar kullanılmıştır.
Tüm mobilyalar sabitlenmiş, serbest kalması gereken elemanların hafif olmasına önem verilmiştir.
Mobilyalar güvenlik ve amaca uygun kullanım kolaylığı düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Bütün köşeler yuvarlak hatlarla ve el işçiliğiyle dönülmüştür.

Tuvaletlerdeki lavabolar özel aparatlarla sabitlenmiş, kazalara meydan vermeyecek şekilde dolap içlerine alınmıştır.
Bahçe ve bina giriş çıkışları özel güvenlik personeli ve kapalı devre kamera sistemi ile güvence altına alınmıştır. (Sınıflarda kamera kullanımı çocuk gelişimine olumsuz etkileri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nca yasaklanmıştır.)
Tüm oyuncakların CE sertifikası taşımasına dikkat edilmiştir.

Bahçe oyuncaklarımız da CE sertifikalı, doğal ahşap malzemelerden üretilmiş, renklendirilmesinde toksik olmayan boyalar kullanılmıştır. Kaydırakların eğimleri, korkuluk yükseklikleri gibi her ayrıntıda standartlara uygunluk gözetilmiştir.

Anaokullarımızın ‘Korunma Planı’ vardır. Yangın, deprem, olağanüstü haller için alınması gereken önlemler, iş bölümü vb. gereklilikler bu plan dâhilinde gerçekleştirilmekte, tatbikatlar yapılmaktadır. Yeter sayıda personel acil durum ve ilkyardım eğitimi, yine yeter sayıda personel yangın eğitimi almıştır. Bu konuda devamlılığın sağlanması için belli rutinlerle iç hizmet eğitimi verilmektedir.

Okullarımızda ve servislerimizde bulunan tüm çocuklarımız, çalışanlarımız ve misafirlerimiz Axa Sigorta güvencesindedir.