Neden Erenay

Okulda Bir Günümüz
Eğitimde ve tüm işlerimizde kaliteye önem verdiğimiz için…

Modern, yeni uyumlu binaya sahip olduğumuz için…

Erenay’da her çocuk kişisel ilgi ve yeteneklerine göre en üst noktaya ulaşır...

Erenay’da çocuğa sadece bir şeyler öğretmek amaçlanmaz. Onların topluma ayak uydurabilecek, kişisel donanımıma sahip mutlu bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Okul öncesi eğitimi bizim asıl işimiz olduğu için…

 Eğitimde kaliteyle güveni, sevgiyle bilgiyi birleştirdiğimiz için...

Önceliğimiz aile ortamı sıcaklığında çocukların mutluluğunu sağlamak olduğu için.

Çocukları ülkemizin en önemli değeri olarak gördüğümüz için.

Çocuklara üst düzeyde akademik bilgi ve beceri kazandırdığımız için.

ANAOKULUMUZDA BİR GÜNÜMÜZ

• Gün 07.00’de 09:00 arası saatlarde çocukların anne-babaları ile veya servislerle okula gelmeleriyle başlar.
• Anaokullarımızda sınıflar,ev ve okul ortamını bir arada yaşatacak donanımda düzenlenmiştir.Bu ortamlarda etkinlikler saat 10:00 da başlar.

• Anaokullarımızın mutfağından çıkan sabah kahvaltısı 08:30-09:30, arasında, öğle yemekleri de 12.00-13.30, ikindi kahvaltıları 15:00-15:30 arasında yemekhanede yenir.

• Öğretmenler okulumuzda aile büyüklerinin yerini alırlar, böylece çocuklar ailelerinin dışında büyüklerle olmayı ve bağımsızlık duygusunu geliştirmeyi öğrenirler.

• Öğretmenler aynı zamanda arkadaştırlar. Konuşma ve sohbet, günün önemli bir bölümünü alır. Türkçe Dil Etkinliklerinde dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir.

• Serbest zaman etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.
• Bedensel etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.
• Sanat etkinliklerinde, renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.
• Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.

• Kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.
• Müzik ve Dans etkinlikleri de ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzikle hareketi birleştirmeyi sağlar.
• İngilizce dil etkinlikleri, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır.

• Anaokulu’nda etkinlikler her gün 17:00’de sona erer.17:00-19:00 arası çocukların anne-babaları ile veya servislerle eve dönme zamanıdır. Ertesi güne yeni oyunlarla, şarkılarla, ilgi çekici ve eğitici birçok etkinlikle yeniden başlamak üzere...