Sosyal Aktiviteler

Sosyal Aktiviteler


 Bilimsel, sanatsal ve kültürel gezilerimiz:

Okul öncesi eğitimini destekleyen gezi programlarımızı 3-6 yaş grubu öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştiriyoruz.
Gezilerimiz öğrencilerimizin yaparak, deneyerek, gözlemleyerek öğrenmelerinde ve öğrendiklerini içselleştirmelerinde önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Gezilerimiz öğretici niteliktedir ve oldukça eğlenceli geçmektedir.
 
     Gezi programlarımız eğitim yılı başlangıcında oluşturularak yıllık çalışma planlarına alınmak tadır.   arada ailelerin de görüş ve önerilerle birlikte onayları da alınmaktadır. Gezi programlarımız, çocukların sosyalleşmelerinde önemli bir görev üstlenmektedir. 
 
Yılsonu gösterisi:
 
     Bir nevi hasat mevsimi kabul edebiliriz yıl sonu gösterisini. Yıl içinde öğrendiklerinin  sanatsal bir formla şölen havası içinde velilerle ve diğer  izleyicilerle paylaşımı. Bireysel yeteneklerin izleyiciyle paylaşılması.Müziğin,, dansın, tiyatronun  küçük bedenlerde mücessem oluşu. İzleyicilerle  renkli, hoş, neşeli anların paylaşılması.    

Tiyatro ve sinema etkinlikleri:    
 
     Öğrencilerimizin görsel, işitsel ve sanatsal altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla  sinema ve tiyatro faaliyetlerine izleyici olarak katılmaları amaçlanır.  Bu etkinlikler küçük yaştan itibaren nitelikli bir sanatsal altyapının oluşturulmasının yanı sıra, ana dili düzgün konuşma, hayal kurma, estetik zevkin gelişimine de katkıda bulunmaktadır.
 
                                               
     Şiir dinletileri (İlkokul hazırlık sınıfları için)
     Kelimelerin dile gelişi. Sözcüklerin duygulara tercüman oluşu.Sözün ve ezginin gönül tellerine dokunuşu. 
     Önemli gün ve haftaları anma programı