Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

Eğitim programız MEB Okul Öncesi Programı baz alınarak tüm dünyada geçerli olan çağdaş öğretim metotlarının uygulanabilir yönlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sevgi ve saygı temelli, bilimsel, orijinal ve çocuk merkezli bir programdır.  Aynı zamanda üretkenliği ön plana çıkaran sanat içerikli bir programdır.

Programımız “Çoklu Zeka Kuramı,  özgürlükçü Montissori yaklaşımı, GEMS, High Scobe” gibi yaklaşımların geçerli bir sentezidir.

Biz uygun yaklaşımlar ve tekniklerle her çocuğun öğrenebileceğine ve temel kazanımlara sahip olabileceğine inanıyoruz.

Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlardaki gelişimlerini en üst seviyeye çıkarabilecekleri eğitim programları uzman öğretmenlerimiz tarafından titizlikle hayata geçirilmektedir.