Branş Dersleri

Branş Dersleri

Satranç Eğitimi:

Satranç çocuğun düşünce eğitimi için çok önemlidir. Planlı hareket etmenin önemini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Satranç, konsantrasyonunu tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.  Satranç sayesinde yoğunlaşmayı  öğrenen çocuklar, derslerinde daha başarılı olur karşılaştıkları problemleri daha kolay çözerler. Satranç oynayan çocuklarda dikkat dağılması sorununun zamanla azaldığı görülmektedir. Satranç onları çevrelerine karşı daha sorumlu olmaya yöneltir. Santranç, aynı zamanda dikkati ve öngörüyü geliştirir, özgüven kazandırır.
 

Beden Eğitimi:

Okul öncesi çocuklarının en belirgin özelliklerinden biri de hareketli olmalarıdır. Çocukların hareket ihtiyaçlarının uygun etkinliklerle kazanmaları önemlidir. Bu çalışmalar, çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet ve esnekliğinin gelişmesinde büyük önem taşır. Beden eğitimi ve jimnastik derslerinin hedeflerinden biri de çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklı, mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.
 

Değerler Eğitimi:

Değerler Eğitimi ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, dostluk, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk ve yardımseverlik gibi birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri amaçlanır.

 

İngilizce Eğitimi:

Çocukların erken yaşlarda yabancı dille tanışmaları dil gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Temel amacımız hayatı boyunca gereksinim duyacakları bir ikinci dile ilgi duymalarını, İngilizceyi sevmelerini sağlamaktır. İngilizce eğitimi uzman branş öğretmenimiz tarafından oyunlarla, şarkılarla, çeşitli etkinliklerle desteklenerek eğlence havasında verilmektedir.             

 

Müzik Eğitimi:

Sesler ve yetenekler.  Müzik insanın duygularının dışavurumudur. Müzik dersinde çocuklar sanatsal anlamdaki yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.  Müziğin çocuklar üzerindeki dinlendirici ve sakinleştirici etkisi de önemlidir. Müzik çocukların var olan bireysel yeteneklerini geliştirir, onların psikomotor gelişimlerini de destekler. Müziğin dil gelişiminde önemli katkısı vardır. Ayrıca çocuk yapılan çalışmalarda ritm duygusu kazanır. Müzik aletleri kullanılarak yapılan çalışmalarda müzik, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır da…     


 Drama Eğitimi:

Okul öncesinde drama eğitimi çocukların kendilerinidaha iyi tanımalarına ve ifade edebilmelerine yardımcı olur.  Tiyatro hayatın aynasıdır. Drama çocukların yaşam algılarının oluşumunda önemli rol oynar. Drama çalışmalarına katılan öğrencilerde ortaklaşa çalışma bilinci oluşur. Dramanın ayrıca çocukların toplumsallaşmasına,  beden dilini kullanarak iletişim kurabilmelerine, kişilik  gelişimlerine katkısı oldukça fazladır.
         

Ebru Eğitimi:

Ebru sanatı, en eski geleneksel Türk sanatlarındandır.        Ebru, sabır ve emek gerektiren bir uğraştır. Aynı eserin ikinci    kez yapılabilmesi söz konusu değildir. Öğrencilerde estetik    zevkin oluşması, sanatsal bakış açısının erken yaşlarda  tezahür etmesi açısından bu sanat dalıyla küçük yaşlarda  tanışmaları oldukça önemlidir.                                                  


Yüzme Eğitimi:

Yüzme derslerinde öğrencilerimiz yüzmeyi öğrenirken birlikte eğlenceli vakit geçirmenin keyfini de çıkarırlar. Yüzmenin kas gelişimine önemli bir etkisi vardır. Okulumuzdaki yüzme faaliyetleri  bu yıl DAP Space Center tesislerinde eğitsel oyun formu biçiminde profesyonel yüzme hocaları tarafından gerçekleştirilecektir. Yüzme etkinliklerinde sağlık kurallarına titizlikle uyulmaktadır.
 
Binicilik Eğitimi:

Binicilik bir spor olduğu kadar bir eğitim dalı olarak da öğrencilere faydalıdır. Öğrencilerimiz düzenli olarak belirli aralıklarla  binicilik çalışmalarına katılmaktadır. Öğrencilerimize binicilik eğitimi Cappucino Ponny Club tesislerinde verilmektedir.  Binicilik eğitimi uzman  eğiticiler tarafından özel eğitimli ve yaş seviyelerine uygun atlarla verilmektedir.